Vi tänker grönt
Startsida >  Vi tänker grönt

Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Som familjeföretag är vi på Hörmann sedan många år tillbaka medvetna om vilket ansvar vi bär för framtida generationer. Ansvaret för våra medarbetare, Hörmanns produkter, våra resurser och miljön. Idag är vi mer än någonsin medvetna om detta ansvar.


Hållbart producerade byggelement

Hållbart producerade byggelement

Hörmanns produkter och tillverkningsprocesser liksom hela organisationen kontrolleras och vidareutvecklas hela tiden. Det gäller i lika stor utsträckning för kvalitet, energieffektivitet, miljö- och hälsoskydd liksom för arbetssäkerhet.
Alla Hörmanns medarbetare bidrar till detta inom ramen för den integrerade kvalitets-, miljö-, energi- och arbetssäkerhetshanteringen enligt DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 och BS OHSAS 18001. Plana hierarkier och en öppen och förtroendefull kommunikation stöttar de etablerade hanteringssystemet.


Bra för miljön - Årligen över 16 000 ton CO² mindre

Bra för miljön - Årligen över 16 000 ton CO₂ mindre

Hörmann sänker sitt årliga CO2-utsläpp med ca 16 000 ton, t.ex. genom regenerativa energier. Samtidigt kommer vi i framtiden till den mån det är möjligt att binda Hörmanns säten direkt till lokala vindkraftverk. Tack vare detta minskar vi hållbart våra CO2-utsläpp – och fortsätter att följa denna princip även i framtiden.


Innovativ teknik, intelligenta system - Märkbart miljöskydd 365 dagar om året

Innovativ teknik, intelligenta system - Märkbart miljöskydd 365 dagar om året

Med innovativa blockvärmekraftverk i många av Hörmanns fabriker och ett intelligent energihanteringssystem investerar vi i en ren framtid. Med dessa åtgärder sjunker CO2-utsläppet avsevärt och i lika stor grad ökar miljömedvetenheten hos alla inblandade – hållbart.


Skona resurser, öka miljöskyddet - Många små åtgärder för ett större mål

Skona resurser, öka miljöskyddet - Många små åtgärder för ett större mål

På Hörmann börjar miljöskyddet i detaljerna: Redan när vi kontrollerar våra dagliga handlingar bestämmer vi vilka inställningsskruvar som kan justeras för vi ska kunna spara ännu mer energi och hantera våra resurser på ett ännu mer medvetet sätt. Denna kontinuerliga förpliktelse gentemot miljön visar sig i åtgärder som användning av returpapper, CO2-neutral sändning per post eller återvinning av transportförpackningar.


Hållbara produkter för hållbara projekt

Hållbara produkter för hållbara projekt

Från anskaffningen av råmaterial via produktionen till transportlogistiken – miljöhänsyn och effektiv resursanvändning spelar i varje fas en viktig roll på Hörmann. Redan idag producerar Hörmann miljövänligt. Hållbart producerade och certifierade byggelement, som flerfunktionsdörrar, används i innovativa byggprojekt: Unileverhaus och Spiegel-huset i Hafencity i Hamburg är renommerade exempel på denna hållbara inriktning.
Förutom detta används Hörmanns produkter direkt i projekt som avser miljöskydd: som t.ex. Hörmanns ståldörrar i vindkrafthjul.